สถิติผู้รับบริการ 

ปีงบประมาณ 2560

 
ประเภท              

ยอดคงเหลือจากปีงบประมาณ 2557                  

รับเข้าปีงบ  ประมาณ 2558                

ยอดจำหน่ายปีงบประมาณ 2558                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558                                    

เด็ก/สตรี...

2

120

120

2

รวม

2

120

120

2

   
                             
 
 

สถิติการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์สายด่วน OSCC และศูนย์ประชาบดี 1300

ปีงบประมาณ 2560

ประเภทปัญหา ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
๑. ปัญหาเด็กและเยาวชน  2 -  1  3  1  1  -  -  1  -  - -

9

 

๒. ปัญหาสตรี

-

 1  -  -  2  -  -  -  2  -  -  -

5

 
๓. ปัญหาผู้สูงอายุ  - 5  - -  -  1  -  -  -  -  -  -

6

 
๔. ปัญหาคนพิการ  - 2  -  -  - - -  -  -  -  -

 
๕. ปัญหาสุขภาพ  -  - 1  -  1  -  -  -  1 -  -  -

3

 
๖. ปัญหาHIV  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

-

 
๗. ปัญหาชีวิตครอบครัว  1  1  3  2  1  -  -  -  -  -  -  -

8

 
๘. ปัญหาเศรษฐกิจการเงิน  -  -  2  1  -  -  -  - -  -  -  -

3

 
๙. ปัญหาที่อยู่อาศัย  -  6  5  1  1  1  -  -  1  - - -

 15

 
๑๐. ปัญหาเกี่ยวกับต่างชาติ  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -

1

 
๑๑. เบาะแสด้านสังคม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -

-

 
๑๒. ปัญหาด้านกฎหมาย  -  -  -  -  1  1  -  - -  -  -

2

 
๑๓. ปัญหาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

-

 
๑๔. ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

-

 
๑๕. ปัญหาเกี่ยวกับขอทาน  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -

 
๑๖. สอบถามข้อมูลภารกิจกระทรวง  2  1  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -

5

 
๑๗. อื่นๆ  -  3 -  -  - -  -  -  -  -  -  -

3

 

รวมทั้งสิ้น  62 ราย

 

  

 


 
ยินดีต้อนรับทุกท่าเข้าสู่ goldenslotผู้ให้บริการ สล็อตออนไลน์ ระดับโลก
ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก
bags
 

 

       หน้าหลัก
       -รู้จักบ้านเด็ก 
     -ข่าวสาร
     -ภาพกิจกรรม
     -ถาม-ตอบ
     -ติดต่อเรา
-ประวัติ
-วิสัยทศน์
-ภารกิจ
-การให้บริการ
-กลุ่มเป้าหมาย
-ข่าวสาร            

สถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูลสถิติผู้รับบริการของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล
สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
 

ประเภท

จำนวน(ราย)

ตกทุกข์ได้ยาก

43

บุคคลต่างชาติ

          32

ปัญหาเด็กและเยาวชน

27

ปัญหาผู้สูงอายุ

 13

ความรุนแรงในครอบครัว

 8

( ข้อมูล:  ณ 30 มีนาคม 2561 )


ใช้บริการยอดรวม ต.ค 60 - มี.ค.61
( ข้อมูล: วันที่ 30 มีนาคม 2561 )
สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
 

ประเภท

จำนวน(ราย)

ปัญหาที่อยู่อาศัย

 15

ปัญหาเด็กและเยาวชน

 9

ปัญหาชีวิตครอบครัว

 8

ปัญหาผู้สูงอายุ

 6

ปัญหาสตรี

5

 
 

 

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล กระดานถามตอบ สถิติผู้รับบริการ ภาพกิจกรรม ข่าวสาร รู้กจักบ้านพักเด็กฯ หน้าหลัก ติดต่อเรา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น ดูทั้งหมด ตั้งกระทู้ถาม อ่านทั้งหมด สถิติทั้งหมด สถิติทั้งหมด ถาม-ตอบ สถิติผู้รับบริการ ภาพกิจกรรม ข่าวสาร รู้จักบ้านพักเด็กฯหน้าหลัก
เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ติดต่อเรา หน้าหลัก รู้กจักบ้านพักเด็กฯ ข่าวสาร ภาพกิจกรรม สถิติผู้รับบริการ กระดานถามตอบ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา ดูทั้งหมด ตั้งกระทู้ถาม อ่านทั้งหมด สถิติทั้งหมด สถิติทั้งหมด หน้าหลัก รู้จักบ้านพักเด็กฯ ข่าวสาร ภาพกิจกรรม สถิติผู้รับบริการ ถาม-ตอบ ติดต่อเรา ย้อนหลัง เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น วิทยาลัยอิสลามยะลา ติดต่อเรา หน้าหลัก รู้กจักบ้านพักเด็กฯ ข่าวสาร ภาพกิจกรรม สถิติผู้รับบริการ กระดานถามตอบ สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ดูทั้งหมด ตั้งกระทู้ถาม อ่านทั้งหมด สถิติทั้งหมด สถิติทั้งหมด หน้าหลัก รู้จักบ้านพักเด็กฯ ข่าวสาร ภาพกิจกรรม สถิติผู้รับบริการ ถาม-ตอบ